Om Hjortens Alpina

Vår sektion skall verka för:

Att ge våra ungdomar en givande, intressant och framförallt en hälsosam fritid

Att genom arbete i sektionen hjälpta av aktiva och deras föräldrar, möjliggöra utövande av vår idrott till en rimlig kostnad för alla

Att förbereda våra ungdomar inför tävlingar, med en bra tränings-verksamhet

Att alla oavsett förmåga, på bästa sätt kommer med i gemenskapen i vår klubb